-->

Type something and hit enter

Articles


VideosOn
愛太深 孫露(好聽)

 

愛太深  孫露  歌詞

你的美 勾了我的心 
你的人 帶走我的魂 
寂寞裏相遇 
誰以為誰能夠真心以對 
你的笑 讓我著了迷 
你的淚 總讓我心碎 
黑夜中來去 
我發現自己已不能夠沒有你
我愛你愛的太深 
你卻背著我好上別人 
對你付出了真心 
為什麼留給我滿身傷痕 
我愛你愛的太深 
你卻傷害我那麼殘忍 
醉了的我孤獨的心 
我到底該怎樣去愛一個人

你的美 勾了我的心
你的人 帶走我的魂
寂寞裡相遇
誰以為誰能夠真心以對
你的笑 讓我著了迷
你的淚 總讓我心碎
黑夜中來去
我發現自己已不能夠沒有你
我愛你愛的太深
你卻背著我好上別人
對你付出了真心
為什麼留給我滿身傷痕
我愛你愛的太深
你卻傷害我那麼殘忍
醉了的我孤獨的心
我到底該怎樣去愛一個人

https://www.youtube.com/watch?v=Yq2srpCWgzc
Back to Top
Back to Top