NESTLE (4707) - 雀巢 NESTLE爆表的业绩


NESTLE (4707) - 雀巢 NESTLE爆表的业绩 

将NESTLE加入组合后,
本月迎来了它的业绩,NESTLE本季的业绩简直是好到爆!
净利按季成长52%,
接下来两季的业绩应该也会很有看头,
看来股价到RM100也是可以期待的,今年的股息看来也会再成长,
以PE28~30来衡量,
现在我觉得它的合理价在82~88之间,
还值得再加码(如果有资金的话)。

NESTLE (4707) - 雀巢 NESTLE爆表的业绩 
http://alanstock888.blogspot.my/2016/08/nestle_23.html