Tajuk Ramalan Sejarah SPM 2017 Kertas 2

Tags

Tajuk Ramalan, Fokus, Spot, Tudingan, Tips, Sejarah SPM 2017 Kertas 2 Soalan, Jawapan

Ramalan Sejarah SPM 2017 Kertas 2 Pelbagai Sumber

1. TAJUK PANAS SEJARAH KERTAS 2 SPM 2017


TAJUK PANAS SEJARAH 2 SPM 2017

TEMA 7
Tamadun Mesopotamia / Tamadun Mesir Purba
Kerajaan Maritim di Asia Tenggara

TEMA 8
Keperibadian Nabi & Hubungkait Dengan Penyebaran Islam di Makkah
Pengaruh Kedatangan Islam Terhadap Ekonomi Masyarakat Melayu Tradisional

TEMA 9
Zaman Renaissance
Masyarakat Berbilang Kaum

TEMA 10
Pengenalan Birokrasi Barat di Asia Tenggara (Thailand, IndoChina & Filipina)
Penentangan Pemimpin Tempatan Terhadap British (Dato’ Maharaja Lela & Rentap)

TEMA 11
Suruhanjaya Reid dan Kaitannya Dengan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu
Pembentukan Malaysia 1963
Badan Perundangan di Malaysia dan Kaitannya Dengan Pilihan Raya

TEMA 12

Cabaran Masa Depan (Globalisasi dan ICT)

2. Tajuk Ramalan, Fokus, Tudingan, Tips, Sejarah SPM 2017
3. Tajuk-Tajuk Panas Sejarah Kertas 2 SPM 2017 (Pecutan Akhir)
4. Sejarah SPM 2017: Tajuk Target, Soalan Target, Tajuk Fokus
.
5. Senarai Semak Penguasaan Tajuk-Tajuk Fokus Sejarah SPM 2017