-->

Type something and hit enterOn

  1576創新高後應否繼續持有
1576齊魯高速之前公佈了半年業績,盈利多過我這篇舊文些小:
 https://parisvalueinvesting.blogspot.com/2021/07/1576.html?m=1,

如果按齊魯高速過去下半年業績一直都較上半年多(可能是季節性),我預計全年業績扣除非現金的攤銷3.2億元也至小應該達舊文預計的下限8.8億人民幣,很大機會高過8.8億,上次還了7.1億債,若今年仍然又是再狠還7.1,5年就還清33億債。

咁本年尚餘現金可派息是8.8+3.2-7.1=4.9億人幣,即係會小過上年比派盈利比率的58%小小,還完債後第五年就可以派盈利+攤銷共12億人仔,理論公司會留D儲備收購新公路,例如年留4億現金,到時或會派7丶8億人仔。

於是本年可派5.88億港幣丶5年後派8億人仔或9.6港幣,現市值56.2億港幣,息率是10.46%,之後17%,唔狠狠地派清,就有現金蓄備買新公路,咁盈利和派息之後有得加。但齊魯個名限了新公路來來去去的地方範圍,之後就真係要一路睇下點,低息時期企業過常好小趕住還債,上面的都是比過兩極派息範圍大家參考。

上次6月半年结後7月十幾日就發盈喜,於是有人覺得一月十來日又會有12月全年结的盈喜消息,或是這原因炒高。但創新高3.2元後又急速回落12%到今日的2.81元。

結論:

10%息率算是咸魚價,現金流不錯的咸魚襟曬,這些股無視恒生指數和世界指數,價格都是要用個磅來計而唔係用投票機靠宣傳、靠人多,你唔會見分析員嗡科技公路丶年增長幾十%丶元宇宙等等唔知自己噏乜的分析配合宣傳去舞高弄低個價,又因派息高丶糧期準,流通量又低,一百萬股的成交就會夾死人,完全不需理會有人做低你的股,非常安心,筆者有幸在1.6元上下買下,會繼續持有。

https://parisvalueinvesting.blogspot.com/2022/01/1579.html

Back to Top
Back to Top